Privacyverklaring

12 juni 2019
Uw privacy is voor SocialBrands van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet.
Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de online dienst SocialBrands allemaal doen met informatie die we verwerken.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met SocialBrands via: support@socialbrands.ai.

I. Algemeen

Begrippen
In deze Privacyverklaring worden diverse begrippen gebruikt.

Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste begrippen:

 • SocialBrands: eigenaar van het platform en de websites socialbrands.ai, socialbrands.nl en influencers.social.
 • Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met SocialBrands een overeenkomst heeft gesloten, een pakket via het platform heeft afgenomen, content maakt via het platform of zich heeft aangemeld als influencer of adverteerder.
 • Deelnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan diensten die onze klanten via ons platform publiceren.
 • Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Cookies
Onze websites gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.
Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.
In onze online dienst zijn ook social media buttons opgenomen. Hiermee kunnen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens verzamelen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn.
We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Voor details omtrent onze beveiliging kunt u als klant binnen het platform terecht bij ons Privacy Center (onderdeel Beveiliging).

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen.
Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mail. Zie de contactgegevens onderaan.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

II. SocialBrands klanten

Uw account
Door gebruik te maken van onze online dienst moet u zich eerst registreren.

U moet dan informatie over uzelf opgeven en/of een koppeling maken met een extern account zoals Facebook. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen via bijvoorbeeld Facebook, of met uw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres, geboortedatum, geslacht, woonplaats, land, Facebook user ID, Facebook tijdzone, Facebook taal, en user agent informatie (browser).

Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten en zodat u onze online dienst kunt gebruiken. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefabonnees, zodat we u op de hoogte kunnen houden van nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.

Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt. Afhandelen bestelling Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen.

Wij mogen uw persoonsgegevens aan ons boekhoudprogramma doorgeven voor de financiële afwikkeling. Betaald u middels een internetbankieromgeving (zoals iDEAL of via uw creditcard), dan krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten.

Wij bewaren deze informatie tot één jaar nadat uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Een abonnement afsluiten
U kunt bij onze online dienst SocialBrands een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot één jaar nadat u het abonnement hebt opgezegd en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Aankopen credits
Een aantal modules bij SocialBrands werken met credits, die u vooraf moet kopen, en waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de aankoop af te handelen en om de credits te registreren.

Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot één jaar nadat uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor onbepaalde tijd zodat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.
Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Reclame
Wij willen u graag benaderen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten of lopende abonnementen. Dit doen wij:

 • per e-mail;
 • telefonisch;
 • via social media.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame.
Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze online dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om onze diensten aan u te kunnen leveren als klant van SocialBrands.

III. Deelnemers

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze online dienst moet u zich registreren om gebruik te kunnen maken van onze diensten of de diensten van onze klanten. U moet dan informatie over uzelf opgeven en/of een koppeling maken met een extern account zoals Facebook. Daarmee maken wij voor u een account aan bij ons of bij onze klant.


Indien u zich bij ons of onze klant registreert via een formulier, vult u tenminste uw e-mailadres in. Daarnaast de overige gevraagde gegevens.

Indien u zich via Facebook registreert verwerken wij (indien beschikbaar in uw profiel): uw naam, e-mailadres, ip-adres, geboortedatum, geslacht, locatie, Facebook user ID, Facebook likes, user agent informatie (browser).

Deze gegevens worden opgeslagen zodat de eigenaar van de gegevens contact met u kan opnemen naar aanleiding van uw deelname aan een campagne, omdat u bijvoorbeeld een prijs heeft gewonnen.

Ook worden enkele gegevens opgeslagen om u alleen nog relevante informatie en aanbiedingen te kunnen laten zien. Deze gegevens verwerken wij op basis van uw toestemming.

Wij bewaren deze informatie totdat u zich heeft uitgeschreven bij ons of onze klant. Via de verantwoordelijke voor de gegevens kunt u uw gegevens aanpassen wanneer u dat wilt.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij voor onze klanten, over het gebruik van de online diensten die ze aanbieden via SocialBrands.

Met deze statistieken verbeteren we onze online dienst en die van onze klant.
Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u zich altijd via de verantwoordelijke voor de gegevens.
Wij bewaren deze informatie totdat u zich heeft uitgeschreven bij de verantwoordelijke voor de gegevens.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze online dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u te kunnen leveren waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Contactgegevens SocialBrands
Patroonstraat 13
3861 RN Nijkerk
support@socialbrands.ai